Holist.eu - 1. slovenski holistični portal
Prva stran > arhiv > energijsko polje električnih delcev

Rak na dojki - novo uspešno zdravljenje in nova diagnostika

DORA je slovenski nacionalni program za zgodnje odkrivanje raka na dojki. Čeprav je zdravstvena blagajna kronično prazna, pri nas še vedno kupujemo zdravju žensk škodljive in predrage mamografe. V naši soseščini že uspešno opravljajo 'mamografijo' z napravo, ki je kar 5x cenejša od nam poznanih mamografov, poleg tega je natančnejša in popolnoma neinvazivna. S to napravo pa se lahko odkrije tudi rak na prostati, jetrih,... Med tem na Kitajskem odpirajo kar 500 novih centrov za zgodnje odkrivanje raka na dojki, kjer uporabljajo podobno napravo ameriške izdelave. Ali je zaslužek preprodajalcev medicinskih naprav pomembnejši od našega zdravja?

O raku na dojki in mamografiji je že nekaj napisanega na teh spletnih straneh: mamografija . V nadaljevnaju pa je še članek priznanega strokovnjaka problematike o raku, Walterja Lasta.

Nova spoznanja na področju kvantne fizike so pripeljala do novih naprav za odkrivanje raka in drugih bolezni, ki so v mnogih pogledih superiornejše od sedanje drage tehnologije, in tudi do novih metod zdravljenja raka, ki lahko zdravijo tudi tiste oblike raka, za katere danes velja, da so neozdravljivi.

Najprej naj predstavim Trimprobe, italijansko napravo za diagnostiko, ki stane cca. 50.000 EUR. Mamograf, ki se ga uporablja v Sloveniji, stane preko 200.000 EUR, mobilni pa preko 400.000 EUR!

Ta aparatura lahko odkrije rak s skoraj 95% uspešnostjo, poleg tega pa z njo zdravnik lahko hitro odkrije tudi druge patologije, kot je to recimo kalcinacija sklepov ali hrbtenice. Pacienti med pregledom ostanejo normalno oblečeni, v udobnem položaju. Pri pregledu dojk le-teh ni potrebno stiskati, v nasprotju z bolečo mamografijo, in se jih tudi ne obseva s škodljivimi žarki. Sama naprava oddaja valove, ki spadajo med nizkofrekvenčne, in je sevanje dosti manjše kot pri mobilnem telefonu.

Pegled dojk z mamografom, mamograf

kjer je med pregledom dojko potrebno stisniti med dve plošči

in pregled dojke z napravo Trimprobe trimprobe

kot je razvidno, je pacientka normalno oblečena, dojke pa se ne stiska

Tu je pa tudi krajši video, ki predstavi diagnosticiranje z napravo Trimprobe

 

V nadaljevanju je priredba članka, v katerem je ta nova tehnologija za odkrivanje in za uspešnejše zdravljenje raka, preprosto opisana, tako da lahko vsak laik razume, kaj nam ta nova spoznanja v fiziki na nivoju subatomskih delcev, prinašajo. Kljub temu sem članek Rosalie Bertell nekoliko priredil.

- Mamografija

- Pomembna odkritja v kvantni fiziki

- Atom je v glavnem samo energija

- Sodobna medicina v glavnem temelji na biokemiji

- Kaj to pomeni za rak na dojki

- Diagnoza

- Zdravljenje

-Primeri uspešnega zdravljenja raka

- Prihodnost

 

Pred 50 leti je Robert L. Egan razvil mamografijo, že l.1965 pa so izdelali prvo komercialno napravo. Pogoj za njeno uveljavitev je bil, da se lahko dobljeni rezultati reproducirajo. Ni pa bilo napravljenih nobenih študij, ki bi preverjale varnost njene uporabe za zdravje pacientk. Prav tako si niso delali nobenih skrbi s tem, da stiskanje dojke, v kateri se je že razvil tumor, lahko povzroči njegovo trganje in posledično metastaze, čeprav se je takrat to že vedelo. Da pa rentgenski žarki povzročajo rak na dojki, je postalo jasno šele konec 70-tih let.

Sčasoma se je mamografija razširila skoraj po vsem svetu, čeprav je obstajala opozicija, ki je nasprotovala takim pregledom (ni pa nasprotovala diagnostiki). Glavni argument nasprotovanja mamografiji je bil, da X-žarki povzročajo rak na dojki. Ta je še dandanes edini znani povzročitelj.

Nasprotni argumenti pa so bili, da je zgodnje odkrivanje raka pomembno za uspešno zdravljenje, zato je lahko vsak rak dojke, ki je rezultat rentgenskih žarkov, pravočasno diagnosticiran in 'ozdravljiv', če se pacientka zdravi po programu. Na žalost se zdi, da sta obe teoriji napačni, saj danes poznamo biofizikalne vzroke za večino (skoraj 95%) vseh rakov na dojki.

Ta nova spoznanja temeljijo na razumevanju sub-atomske strukture materije (kvantna fizika), ki se je ne da direktno opazovati, ampak je za to potrebno uporabiti posredne metode, ki dokazujejo pravilnost tega razumevanja. Te indirektne metode vključujejo sposobnost diagnostike z uporabo te teorije in omogoča predpisovanje zdravljenja ter napoved uspešnosti zdravljenja. Ta nova teorija se je dokazala v obeh aspektih. Za ženske je pomembno vedeti, da je uspešnost odkrivanja raka in zdravljenje z uporabo te teorije blizu 95%, v nasprotju s klasično kemoterapijo, ki ima uničujoče stranske učinek, ter obsevanjem, ki spodbuja tvorjenje novih tumorjev in povzroča kardiovaskularne bolezni.

Pomembna odkritja v kvantni fiziki

V šoli smo se učili, da je atom zgrajen z električno negativnimi elektroni in z enakim številom pozitivnih. Vsi atomi, razen vodikovega, imajo tudi nevtrone, ki so električno nevtralni. Atomi so torej električno nevtralni. V naravi se atomi vežejo v molekule, pač po pravilih kemije. Atomi in molekule tvorijo vso živo in neživo materijo v našem vesolju.

l.1915 je Niels Bohr predlagal globlji strukturni model za atome, ki se je zgledoval po sončnem sistemu, saj je matematična oblika privlaka gravitacijskih sil v osončju in privlak električne sile med pozitivno nabitim jedrom ter negativnim nabojem v atomu, enaka. Opazili so, da se elektroni v 'lupini' gibljejo okoli jedra s specifično energijo, in obstoječa energija v kvanti, t.j elektron , ki se lahko giblje med dvema sosednjima lupinama, izgublja ali pridobiva točno en kvant energije. To je privedlo do kvantne teorije, oz. kvantne mehanike, kot študija gibanje v teh ekstremno majhnih sub-atomskem področju.

l.1962 so na Stanfordu, pri obstreljevanju protonov z elektroni odkrili še manjše delce, ki se imenujejo kvarki. Ugotovili so, da je ta novi atom v bistvu skoraj prazen prostor. Da si nekoliko lažje predstavljamo, kako majhen je poprečen atom: 1 meter je potrebno razdeliti na 10 milijard dečkov, da dobimo njegovo velikost. Jedro atoma pa je 10.000-100.000 krat manjši od atoma!

Atom je v glavnem samo energija.

Toda v atomu obstajajo še manjši delci, kot so to kvarki, ki jih bomo poimenovali 'gravitacijski fotoni'. To novo teorijo pozna od leta 1994 le malo znanstvenikov in kakšne posledice ima to na znanost, razume le ozek krog znanstvenikov. V kemičnih in biokemičnih reakcijah je najmanši delec atom, medtem ko 'gravitacijski foton' električni delček tvori digitalni bio-električen komunikacijski sistem, v ali pod kemičnim sistemom, pomemben za zdravo tkivo, organ in za celo živo bitje.

Kako vemo, da je to pravi pogled na atom?

Najprej se zanašamo na napredno teorijo in razumevanje, kar je omogočil Robert Wood-Smith v sodelovanju z neodvisnim znanstvenikom Albert Mantiziba B.Sc.(Hons.) Chemical Engineering. Ta dva sta zaslužna za razvoj enačb in izračun teorije o električnih delčkih 'gravitacijski fotoni' ter usklajevanju rezultatov s klasično in kvantno fiziko. Izpeljala sta tudi teorije, ki temeljijo na temu novemu razumevanju, kar je privedlo do razlage nekaterih najtežjih bolezni, vključno z rakom. Svoje delo sta prekinila, da bi lahko o teh novih pogledih na bolezen informirala zdravstvene delavce in jim omogočila uspešnejše zdravljenje.

Robert Wood-Smith je l.1994 napovedal, da elektroni dobivajo energijo s strani izjemno majhnih električno nabitih delcev in jih poimenoval kvarkli (majhni kvarki). l.1998 so Nobelovo nagrado prejeli trije ameriški znanstveniki za svoje odkritje, da imajo elektroni svoje komponente. S tem so potrdili obstoj, ne pa naravo kvarklov.

Lastnosti sub-atomskih el.delcev imenovanih 'gravitacijski fotoni':

Gravitacijske fotone lahko vidimo le v obliki valovanja.

Sodobna medicina v glavnem temelji na biokemiji:

Ko je konec 19.st. Mendelejev objavil 'Kemijske principe' se je odprl nov pogled na kemijsko osnovo živih bitij. V istem času so spoznali tudi človeške bioelektrične lastnosti, čeprav točnih mehanizmov niso poznali. Na podlagi tega so nekateri zdravniki opravili mnoga eksperimentalna zdravljenja, katerih verodostojnost je bila zelo dvomljiva, dostikrat pa so to opravljali tudi različni prevaranti.

l.1910 so se v Ameriki pojavile zahteve, da se učni načrt na zdravstvenih šolah prilagodi novi znanstveni metodologiji in zvišanju standardov. Na žalost, pa zaradi dvomljivih metod zdravljenja z elektriko, so biofiziko postavili na stranski tir - "dokler ne bodo temeljito razumljena osnova te znanosti". Tako je kurikulum na univerzah temeljil zgolj na zdravljenju z kemijo - zdravilih in cepivih. Kot je bilo že omenjeno - kemikalije delujejo zgolj na ravni atomov in molekul, zato so neučinkovite, če nastanejo abnormalnosti na sub-atomskem nivoju. Čeprav je fizika kot znanost v kratkem času izjemno napredovala, zdravstvena srenja tega znanja ni pripravljena sprejeti.

Sodobna medicina je napravila velik napredek, toda nima odgovora pri zdravljenju infekcij, kjer so bakterije postale odporne na antibiotike, zdravljenju raka ter še vrsto drugi bolezni kot je to Alzheimerjeva ali Parkinsonova bolezen, AIDS, itd. Nekatere vrste raka se da uspešno zdraviti z X-žarki, toda to zdravljenje ima tudi negativne stranske učinke. Zdravljenje teh bolezni ni mogoče, če ne obstaja razumevanje za teorijo o sub-atomskih električnih delcev.

Skupni imenovalec pri teh zelo različnih patologijah je, da ne obstaja ( oz.oslabljena) komunikacija med imunskim sistemom in normalnimi zdravili z patogenom. V tem kontekstu novo razumevanje teh el. delcev 'energetskega polja', ki ga generirajo 'gravitacijski fotoni' znotraj kvarkov in elektronov v atomu, je v tem, da se vibracija fotonov (gibanje znotraj valovanja) zmanjša in pade pod hitrost svetlobe (c), kar je drugače normalno za vse atome na tem planetu. To je podobno temu, kot če poslušamo glasbo z gramofonske plošče, ki se prepočasi vri, ali gledamo upočasnjen video posnetek.

Kaj je povzročilo upočasnitev gibanja 'gravitacijskih fotonov' v prej zdravem tkivu? Edini poznani delci na Zemlji, ki imajo tako upočasnjeno gibanje znotraj 'energijskega polja', so radioaktivni delci - alfa, beta in gama delci, ki nastanejo ob eksploziji jeder nestabilnih kemičnih elementov, kot so to uran, torij ali radij, ki se naravno zgodijo v globinah zemeljske skorje in v drugih nestabilnih naravnih elementih, ali pa v nestabilnih kemičnih elementih,kot so to cezij37, stroncij90 in jod131, ki se umetno ustvarijo v atomskih reaktorjih ali pa pri atomski eksploziji. Kadar se zgodi jedrska transformacija, potem se vedno sprosti energija: ustvarijo se lažji elementi, saj se iz jedra atoma, ki je pred tem imel čvrsto vez, izločijo delci. Ti emitirani delci, ki jih poznamo kot radioaktivne delce, se kasneje upočasnijo. Alfa, beta in gama delci se sproščajo med procesom nuklearne transformacije. Ti radioaktivni delci se fizično upočasnijo, kar se da tudi izmeriti.

Upočasnjena električna energija teh radioaktivnih delcev lahko pride v direktni kontakt, ali pa v neposredno bližino atomov DNK-ja v samih celicah živega tkiva - to velja tudi za beljakovine, bakterije, viruse, rastline, živali in človeka. Ena izmed posledic tega je lahko ta, da prizadeti DNK lahko prične proizvajati abnormalne patogene celice. Normalne vibracije v atomih celic tkiva se lahko sinhronizirajo z nenormalnimi vibracijami električnih delcev 'energijskega polja' v atomih abnormalnega DNK-ja. Cele celice lahko postanejo abnormalne, ker niso več v skladu z naravnim okoljem tkiva. Enega izmed nizov tako spremenjenih celic poznamo kot rak.

Nastalo težavo še poslabšajo različni strupi iz okolja, ki lahko uničijo naravno imunost za naravno sevanje iz okolja (tudi iz vesolja). Ko v določenem trenutku nastane večje število 'nenormalnih celic', to abnormalno počasnejše gibanje 'energijskega polja' tvori značilne nepravilnosti, ki so povezane z različnimi patologijami v zvezi z električno energijo (imenovane 'radiosensitivne', saj so dovzetne za energijsko zdravljenje z elektro-delci 'energijskega polja' s svetlobno hitrostjo c). Ta pjav so pred kratkim poimenovali geneomska nestabilnost. Zdi se, da je to povezano tudi s skrivnostnim 'učinkom opazovalca', ko s sevanjem posredno prizadete celice v bližini neposredno prizadetih celic, lahko tudi razvijejo malignost ali kako drugo patologijo.

Kaj to pomeni za rak na dojki:

Eden najtežjih zdravstvenih problemov s katerim se danes soočajo zdravniki, je povečana toksičnost kemoterapije, ki naj bi premagala raka. Potrebna so najbolj strupena zdravila in ekstremna obsevalna terapija, kljub tej vsestranski ofenzivi pa je rak na dojki še vedno dostikrat usoden. Z razumevanjem nenormalno upočasnjenega 'energijskega polja' te patologije (do 95% vseh primerov, kar je bilo opaženo v Evropi in S. Ameriki), pridemo do sredstev, ki zvišajo raven energije radio-senzitivnega tkiva. Na tak način sporočilo električno nenormalnega rakastega tkiva, postane 'berljivo' za človeški imunski sistem, s tem pa dobi tudi oznako, da ga mora imunski sistem uničiti. Normalno tkivo, katerega 'energijsko polje' že deluje na hitrosti svetlobe, s tako terapijo ostane neprizadet.

Diagnoza:

Pri ameriški študiji, v katero je bilo zajetih 463 žensk (za njih 100 se je že vedelo, da imajo rak na dojki), so z Biofield Diagnostic System skenerjem, ki zaznava karakteristike tkiva z nizkimi električnimi delci 'energijskega polja', je lahko zaznal rak na dojki v 95% primerih žensk, za katere se je že prej vedelo, da imajo rak. V tem eksperimentu so ženskam na dojke postavili dve kovinski ploščici ter izmerili elektriko med njima. Pri tem se dojk ne stiska. Ameriški eksperiment je dokazal, da je v večini primerov pri raku na dojki, upočasnjeno gibanje električnih delcev v 'energijskem polju'. Edini znani vzrok za nastanek takega abnormalnega stanja potrebuje tri stanja:

  • izguba normale zaščite DNK-ja pred naravnim sevanjem iz okolja, saj so radioaktivni delci edini poznani delci na Zemlji, ki imajo nenormalno počasne električne delce v 'energijskem polju'

  • izpostavljenost taki radiaciji bodisi iz naravnega vira ali pa tehnološko ojačanimi naravnimi viri (kot so to odpadki pri pridobivanju radia v rudnikih), ali pa fizijsko/aktiviranimi produkti iz delovanja atomskih reakcij

  • zmožnost tkiva, ki se nahaja v soseščini nenormalnih radioaktivnih delcev, da uskladi svoje električne delce 'energijskega polja' z radioaktivnimi delci

    Obstaja znanstvena verjetnost, da je obilje toksičnih kemikalij v našem okolju, zmanjšalo naravno odpornost našega telesa pred nevarnostjo sevanja iz naravnega okolja. Ta naravna odpornost pa se lahko zmanjša tudi v povezavi s staranjem človeka, saj se zgodovinsko gledano v pozni starostni dobi pojavljalo največ raka.

Obstaja pa več kot 5% raka na dojki, ki ki nimajo počasnejših elektro delcev in so rezultat ionizacije ali pa genetske dediščine, zato bo pri njih potrebno uporabiti drugačen način zdravljenja.

Biofield Diagnostic System skener je izdelan za to, da nadomesti dosedanje mamografe. Je učinkovitejši pri odkrivanju radio-senzitivnih rakov kot so to mamografi, ultra zvok ali pa fizični pregled. Je tudi sposoben v 30% primerih odkriti rak pri mlajših ženskah, ki imajo bolj gosto tkivo v dojkah, kar običajni mamograf prezre.

Biofield Diagnostic System skener lahko uspešno razlikuje med tistimi raki dojke, ki se odzivajo na zdravljenje s pomočjo elektro delcev (ponavadi do 95%, v nekaterih državah pa manj), ki se jih zdravi z fotoelektričnimi ali pa z mikrovalovi z nizko intenzivnostjo, ter tistimi, ki jih je treba zdraviti na drug način (ponavadi 5% ali več). Pri tem pregledu se dojk ne stiska in ne povzroča raka na dojki.

Biofield Corp. in MacKay Group sta pred kratkim šla v joint venture podjetje skupaj s kitajskim zavodom za zdravje. To podjetje se bo imenovalo Worldwide Lifecare Limited ali pa Carelife JV. Z vložkom 363 milijonov dolarjev je Carelife JV na Kitajskem odprl mrežo zdravstvenih klinik, klicnimi in podatkovnimi centri. Prvo kliniko so odprli v Šanghaju, kjer ima Carelife tudi svoj sedež. Do leta 2012 naj bi na Kitajskem odprli kar 500 zdravstvenih klinik v vseh večjih mestih, kar bo omogočilo dostopnost 60% mestnega prebivalstva. Kot njegov partner sodeluje tudi Kitajski ljudski sindikat, saj je država tudi vložila svoj denar. Teh 500 centrov bo odprtih v centrih sindikata. Tudi kitajske najpomembnejše zdravstvene zavarovalnice so se obvezale, da bodo paciente usmerjali k njim na preglede.

l.2003 so podobno napravo predstavili v Milanu - Trimprobe - v bolnišnici San Carlo Borromeo in na Evropskem onkološkem institutu. Trimprobe je sposoben odkriti variacije v elektromagnetnem valovanju med zdravim in rakastim tkivom. Rak na dojki z nižjo hitrostjo ima rezonanco okoli 400 MHz, medtem ko ima zdravo tkivo okrog 1350 MHz. Zato je Trimprobe sposoben odkriti 95% radio-senzitivnih rakov na dojki. Trimprobe analizira stanje tkiva in organov v realnem času, odkrije ter določi mesto radio-senzitivnih patologij od vnetij do raka. In kar je še pomembnejše, odkrije jih v zelo zgodnjem stadiju. Uporablja se ga na pacientih, ki so povsem normalno oblečeni in sproščeni. Rezultati preiskav so znani takoj, z visoko stopnjo učinkovitosti.

Trimprobe vsebuje anteno, ki ustvarja elektromagnetno polje z majhno močjo, dosti manjšo, kot je ima brezžični telefon, s tkivom je v interaktivnem odnosu na submikroskopski ravni. Povezana je z računalnikom, ki analizira količino interference na različnih frekvencah, na ekranu pa simultano prikazuje grafični prikaz analize, ki se ga da zlahka prebrati.

Tako Biofield Diagnostic System kot tudi Trimprob sta v skladu s teorijo, ki jo je predstavil Robert Wood-Smith, in ki je tukaj razložena. Dodatno potrjujeta to novo razumevanje globljega subatomskega problema, ki je v ozadju večine rakov, vključno z rakom na dojki.

Zdravljenje:

Tumorji, katerih karakteristika je, da so elektro delci 'energijskega polja' znotraj atoma v obolelem tkivu upočasnjeni, se bodo odzvali na elektro delce z nizko ali pa visoko frekvenco s hitrostjo c. To podpira tudi splošno priznano dejstvo, da X-žarki lahko zdravijo raka. Ampak sam mehanizem, na kak način se to doseže, še ni povsem razumljeno. Še več, če se uporablja visokofrekvenčne elektro delce, to lahko privede do ionizacije in do hudih poškodb zdravega tkiva: to dejstvo je dobro poznano tako zdravnikom kot tudi pacientom. Z uporabo elektro delcev z nizko frekvenco pri svetlobi hitrosti se lahko tem poškodbam izognemo in ne pride do ionizacije.

Novo razumevanje mehanizma, ki je osnova predlaganega alternativnega načina zdravljenja, - vnos odgovarjajočega električnega delca 'energijskega polja' s hitrostjo svetlobe, lahko povzroči, da 'energijsko polje' radio-senzitivnega tumorja sčasoma postane normalno tkivo. Pri tem pa je treba paziti, da ne pride do pregrevanja tkiva, kar lahko usmrti zdrave celice, ter do podaljševanja zdravljenja, saj lahko povzroči kako drugo elektromagnetno poškodbo zdravega tkiva.

Ko se elektro delček 'energijskega polja' rakastega tkiva normalizira, potem 'sporočilo' DNK-ja v tumorju prenese do imunskega sistema, kar omogoča 'komunikacijo' z drugimi farmacevtskimi zdravili, ali pa se označijo kot patogene in jih imunski sistem sam uniči. Torej to zdravljenje ne 'uničuje' rakastih celic s toploto ali s poškodbami visokofrekvenčne energije.

Primeri uspešnega zdravljenja raka

Pred sedmimi leti je Dr. David Lloyd, svetovalec za kirurgijo jeter na Leicester Royal Infirmary in tutor kirurgije na univerzi Leicester Medical School (VB), prišel na idejo, da bi v tumor na jetrih vstavil drobceno sondo, nakar bi jo obseval z mikrovalovi. Do današnjega dne je na ta način zdravil preko 100 bolnikov, ki so imeli diagnozo 'neoperabilen rak jeter' (terminalen rak), in pri 95% pacientih je rak izginil. Najboljši uspeh je zabeležen pri tistih pacientih, ki so prejeli tudi nekaj kemoterapije, s katero so zmanjšali možnost pojavljanje raka na kakem drugem mestu. Pričakovana doba preživetja se je pri vseh pacientih dramatično povečala.

Pričevanje Maureen Horney iz Sussexa: "Ko so pri meni odkrili rak na jetrih, sem se povezala z Mayo Clinic v ZDA, da dobim asvet in njihovi zdravniki so mi povedali, da je moj rak neozdravljiv ter so mi napovedali zgolj še največ 6 mesecev življenja. Nato pa sem izvedela o delu, ki ga opravlja Dr. Lloyd z mikrovalovno sondo. Sedaj sem zdrava in počutim se dobro. In to 4 leta po diagnozi."

Dr Lloyd pravi:

"Vsako leto zaradi raka na jetrih umre na tisoče bolnikov, ker je rak neoperabilen (ne da se ga operirati), ali pa se ne odziva na kemoterapijo. Mikrovalovna naprava, ki so jo razvili na univerzi Hospital Leicester lahko zdravi velike tumorje v zgolj nekaj minutah. Do sedaj sem zdravil preko 100 pacientov in preko 200 rakov. Mikrovalovna naprava je izredno varna, učinkovita in zelo enostavna za uporabo. Dokazuje, da je to izredno napreden način zdravljenja raka na jetrih."

Zdravljenje z mikrovalovi je vzbudilo zanimanje po vsem svetu, tako da dr. Loyda sedaj vabijo na različna mednarodna srečanja. Predaval je tudi predsedniku vlade Malezije, kjer je rak na jetrih postal že endemičen; Ameriškemu kongresu kirurgov, evropski EHPBA (zveza za bolezni jeter in žolčnika); ter Svetovnemu kongresu kirurgov na jetrih v Las Vegasu l.2007.

Enako metodo se da uporabiti tudi pri zdravljenju raka na dojki v primeru, če je tumor dovolj velik, da se vanj lahko vstavi sonda. Pred kratkim so na Oklahoma University Cancer Institute predstavili "fokusirano mikrovalovno termografijo" za zdravljenje raka na dojki, za katero pravijo, da kar v 90% dojke ni bilo potrebno kirurško odstraniti. Hkrati so izjavili, da je raziskava še v začetnem stadiju. Ker je v opisu tega postopka uporabljena beseda 'term', daje slutiti, da njihovi znanstveniki menijo, da vidijo tu termalni učinek naprave, kar pa je napačno. Vsekakor je razumevanje vibracijskega učinka mikrovalov na sub-atomske delce zelo nov koncept, o katerem njihovi znanstveniki niso še nič vedeli.

Indiba MD-308 je tudi naprava, ki uporablja nizkoenergijsko 'električno polje' za zdravljenje tkiva, ki ima počasnejše elektro delce 'energijskega polja'. Je neinvazivni inštrument, ki uporablja 200 W pri 50 ohm z 500 kHz. Dr. Adolfo Ley-Valle iz Barcelone je intenzivno uporablja in izkazala se je za izredno varno.

Tudi sama svetloba se uspešno uporablja za zdravljenje radio-senzitivnega raka na površju kože, ali pa v pljučih. Je zelo priročno zdravljenje, ki ga poznamo pod kratico PDT (fotodinamična terapija). Potem ko se kožni rak senzibilizira na svetlobo, sledi obsevanje z lasersko svetlobo s primerno valovno dolžino, nakar se električni delci 'energijskega polja' z upočasnjenim gibanjem, ki se nahajajo v raku, pričnejo hitreje gibati, dokler ne dosežejo normalne hitrosti - svetlobno hitrost c.

Dr. Jeremy George z University College London Hospital je pričel PDT uporabljati za zdravljenje raka na pljuči z velikim uspehom. V pljuča bolnika se vpelje mikrokamera skupaj z modro lučko, s katero se prepozna rakasto tkivo. Zdravo pljučno tkivo nazaj oddaja modro barvo, rakasto pa drugačno - rdečo/slezenasto barvo. To se zgodi prav zaradi upočasnjenega gibanja elektro delcev v atomih, ki sestavljajo rakasto celico, torej zaradi nižje frekvence se modra svetloba spremeni v prej omenjeno barvo. V posebej objavljenih poročilih je zapisano, da so na tak način pacienta zdravili 45 minut in že naslednji dan je lahko zapustil bolnišnico. Do današnjega dne ima pacient še vedno povsem zdrava pljuča.

Dr. Jeremy George pravi, da ima PDT pomemben potencial.

"Drugi svetovalci so jo pri različnih rakih uspešno uporabili, toda fotodinamična terapija ne more biti splošno uporabljena brez podpore Departments of Health ali organizacij, kot sta to Medical Research Council ali pa National Academy of Science."

Modra laserska svetloba se uporablja tudi pri operacijah tumorjev, saj se z njo preverjajo robovi odrezanega tkiva, če ni še kje kak kancerogen ostanek.

Kadar električni delci 'energijskega polja' 'osnovnega para' sestavlja DNK rakaste celice, ta zraste na normalno hitrost 'energijskega polja' v elektromagnetnem spektru - je telo sposobno:

  • dekodirati informacijo v celici

  • prepoznati rakasto celico kot tujka

  • celico označiti, da jo lahko imunski sistem uniči

Povzetek:

Nova oznaka 'radio-senzitivnega raka' se podeli tistim rakom, ki se jih da uspešno zdraviti s primerno uporabo elektro delcev 'energijskega polja' s svetlobno hitrostjo. Ti raki odsevajo nenormalno stanje, ko ima pomembno število atomov v samem tumorju na nivoju električnih delcev 'energijskega polja' manjšo hitrost kot je to svetlobna (c). Normalna hitrost 'energijskega polja' ima vse frekvence elektromagnetnega spektra, t.j svetlobna hitrost. Tiste rake, ki niso radio-senzitivni, imenujemo radirezistentni. Imajo normalne elektro delce 'energijskega polja', toda formirani so bili skozi ionizacijo ali pa kot posledica genetske dediščine.

Prihodnost:

Verjetno ta kratek sprehod skozi novo razumljeno subatomsko abnormalnost pri večini rakov na dojkah, ki ima osnovo v razumevanju subatomske fizike, ne more odgovoriti na vsa vprašanja, ki se zastavljajo bralcu. Prišlo bo do novih pogledov na to temo, ki bodo razbistrila genezo in zdravljenje drugih vrst raka in bolezni, ki jih današnja medicina še ne zna pozdraviti.

V tem članku ni dovolj napisanega o zdravljenju tistih 5% radiorezistentnih rakov na dojki (ali nekoliko več), ki se jih s tem novim zdravljenjem ne da zdraviti. O tej temi bi bilo potrebno napisati poseben članek.

Tisto, kar potrebujemo v tem trenutku, je odpreti obzorja zdravstvenim oblastem in zdravnikom, da dovolijo opravljati nadaljnje preizkuse s tem obetavnim načinom zdravljenja. Robert Wood-Smith je pripravljen pomagati tistim, ki potrebujejo navodila, s tem da zahteva edino poplačilo stroškov, ki bi nastali zaradi tega. Bilo bi modro imeti na voljo znanje takega strokovnjaka, s katerim bi se lažje spoprijeli z boleznijo. Potrebne bi bile dvojne slepe študije in ženskam pomagati dojeti, da ni nujno, če imajo rak na dojki, da tako trpijo in posledično prezgodaj umrejo.

Ta spoznanja so koristna tudi za atomsko komercialno industrijo kot tudi vojaško.

Bodoče raziskave bi bile nujne, da se ugotovi, kakšne učinke bi imela ta teorija na beljakovine, bakterije in viruse ter na intra in entercelularno komunikacijo v višjih organizmih, vključno z živalmi in človekom. Ponovno bi bilo potrebno preučiti do sedaj uveljavljenih načinov zaščite pred sevanjem, predvsem na notranjo izpostavljenostjo, za katero je znano, da ne ščiti živa bitja.

S temi novimi dognanji bi morali spremeniti staro kontraproduktivno politiko: obe spremembi bi prinesli pomembne spremembe za življenje navadnih ljudi. Take spremembe lahko pričakujemo na različnih mestih po vsem svetu, v različnem časovnem okvirju, toda to nam daje upanje za bolj zdravo življenje vseh živih bitij na tem planetu.

References and Notes:

1 "Medical Science is in Crisis Worldwide", by Robert Wood-Smith, Robert Wood-Smith & Partners, (2002) Authoritative Advisors in Radiation and Genomic Instability. Copy available on request.

2 Science February 1996.

3 New Scientist, 11th May 1996; page 29.

4 New Scientist, 1st March 1997, page 14

5 Nature, vol. 391, p 667, 1998.

6 New Scientist 14th February 1998

7 Medical Education in the United States and Canada, by Abraham Flexner, 1910.

8 Researchers at the Max Planck Institute of Physics in Munich, Germany, in 2009 added to our knowledge of the difference in speed gamma photons have, compared with electric particle energy of photons of the electromagnetic spectrum , i.e. the speed of light c - a difference so minuscule, it has needed the latest equipment to measure the almost imperceptible slower speed concerned. However, even this difference, so difficult for human technology to measure, is able to disrupt the delicate communication system formed by the human tissue's electrical particle 'field energy'.

9 There are about three billion base pair in the human DNA, which carry the genetic information and triggers. Some are affected by interaction with toxic chemicals endemic in our environment which singly or in combinations expose DNA to low-level radioactivity within the natural environment.

10 The Biofield Diagnostic System has been developed and tested by the world's leading breast cancer specialists. It has been developed to make mammograms and all other current breast cancer diagnostic technologies obsolete in the next generation. Biofield Corp., currently partnering with MacKay Life Sciences, is located in King of Prussia, PA. [King of Prussia Business Center, Suite C, 1019 West Ninth Ave., King of Prussia, PA, United States.]

11 Physical examination of the breast has 71-80% sensitivity and 20% to 40% specificity; Ultrasound has 60-80% sensitivity and 34-74% specificity; Diagnostic Mammography has 78-90% sensitivity and 20-40% specificity; Biofield has 90-95% sensitivity and 40-65% specificity. Only Biofield Diagnostic System and Trimprob provide objective information on breast cancer.

12 On 21 July 2003 - Trimprob, Tissue Resonance Interaction Method, a hand-held, portable, quick, non invasive cancer detection tool was introduced in the United States at a Washington D.C. press conference. Similar to a metal detector used to frisk airline passengers, Trimprob is a light weight (1.3 pounds) plastic baton that produces a beam of microwaves. It is based on patented technology discovered in Italy by physicist Clarbruno Vedruccio and developed by a defense company Galileo Avionica, a subsidiary of Finmeccanica S.p.A., Italy's largest defense and aerospace group with annual revenues of approximately $8.5 billion.

13 University of Leicester website - Liver Cancer Microwave Treatment.

14 "The organization of Protective Measures Against Radiation Hazards", by M.V. Mayneord, in Biological Hazards of Atomic Energy, Ed. A. Haddow, Oxford in Clarendon Press, 1952.

- Rosalie Bertell

 
>DOMOV<