Holist.eu - 1. slovenski holistični portal
Prva stran > rak > DCA > DCA1

DCA - 1

DCA - kako deluje
Diklor-ocetna kislina v primerjavi z natrijevim diklor-acetatom
Diklor-acetatna kislina je majhna molekula, v osnovi ocetna kislina z dvema atomoma klora. Kemijska formula je Cl2CHCOOH.
Dikloracetat je natrijeva sol diklor-ocetne kisline. Vodik nadomestimo z natrijem in dobimo Cl2CHCOONa.
Če si ogledate video posnetek na CTV televiziji, boste lahko opazili diklor-ocetno kislino, ki je prikazana v ospredju. <http://www.depmed.ualberta.ca/dca/vid1.htm> -to se splača pogledati. Diklorocetna kislina je lahko le v tekočem stanju. Prašek pa je sol te kisline. To je natrijev dikloracetat. Raziskovalci kisline niso uporabljali.
Tisti, ki iščete DCA, ne smete kupiti kisline. To informacijo sem podal v V&O (vprašanja in odgovori). Kislina ni isto kot acetat. Kislina je nevarno jedka.
Na kratko - kako DCA deluje?
Michelakisov ekipa poroča, da DCA vklopi mitohondrij rakaste celice, kar omogoča celici, da stori samomor ali apoptozo.
Rakaste celice izklopijo mitohondrij, ki je sestavni del celice in ki sodeluje pri presnovi in ki po naključju sproži samomor celice.
Ne-rakasta celica bo sprožila apoptozo, kadar ugotovi, da je v njej nastala poškodba, ki se je ne da več popraviti. Zaradi tega kemoterapija in obsevanje ne delujeta učinkoviteje, sam rezultat takega zdravljenja v ima v resnici hude stranske učinke... zdrave celice v bistvu dosti lažje umrejo.
Michelakis je s svojo ekipo odkril, da lahko reaktivira mitohondrij rakaste celice. Ne samo to, DCA je zelo učinkovit pri tem: citat iz Michelakisovega dokumenta: "Upad [Ca2+]i nastane znotraj 5 minut in se nadaljuje še 48 ur po učinkovanju DCA-ja." Mitohondrij je tako občutljiv na DCA, da v zgolj 5-ih minutah učinkovanja DCA-ja, dobi zmogljivost, da ostane aktiven še nadaljnjih 48 ur.
Vpliv metabolizma na rak je podprt tudi z drugimi raziskavami. Inhibition of Glycolysis in Cancer Cells: A Novel Strategy to Overcome Drug Resistance Associated with Mitochondrial Respiratory Defect and Hypoxia - dokument, ki ga je podpisal John Hopkins s svojo ekipo, podpira tako obravnavo rakastih celic.
<http://www.thedcasite.com/dcaforum/DCForumID1/79.html> l je prispevek na spletnemu forumu, ki ga je dal Willis, v katerem napove, pri katerih oblikah raka DCA verjetno ne bo tako uspešen in ki se je po nekaterih poročilih, ki vsak dan prihajajo na naš naslov, izkazal za pravilno domnevo.

Evaluacija zdravljenja otrok obolelih za kongenitalno laktično acidozo z diklor-acetatom v daljšem obdobju
Peter W. Stacpoole, PhD, MDa,b,c, Lesa R. Gilbert, RNa, Richard E. Neiberger, MD, PhDd, Paul R. Carney, MDd,e,f, Edward Valenstein, MDe, Douglas W. Theriaque, MSc and Jonathan J. Shuster, PhDc,g a Departments of Medicine b Biochemistry and Molecular Biology d Pediatrics e Neurology
Biomedical Engineering g Epidemiology and Health Policy Research c General Clinical Research Center, University of Florida, Gainesville, Florida

Predmet: namen te raziskave je bil, da se pridobijo podatki o uporabi diklor-acetata na daljši rok pri 36 otrocih, ki imajo kongenitalno laktično acidozo, v okviru nadzorovanega testiranja tega zdravila.
Bolniki in metode.
Izvajali smo naključno kontrolirano raziskavo, ki ji je sledila odprta študija. Analizirali smo podatke za vsakega bolnika posebej preko celega meseca maja 2005.
Rezultat:
Skupna starost vseh pacientov vključenih v raziskavo - 110,42 let. Poprečna velikost in teža se je sčasoma zviševala, toda standardne vrednosti so rahlo padale in se zadrževale v poprečju pod 1 %.
Ni bilo pomembnejših sprememb pri biokemičnih metaboličnih indeksih,
razen 2% porast beljakovin in za 22% povečan urinski oksalat v 24 urah.
Poprečne vrednosti laktata v likvoru so se sčasoma znižale. V peronealnih živcih se je hitrost kondukcije zmanjšala prevodnost pa zvišala. Poprečna 3 letno preživetje oseb je bilo 79%.
ZAKLJUČEK: otroci z kongenitalno laktično acidozo so v glavnem dobro prenašali dikloracetat, ki so ga jemali oralno. Čeprav je pri jemanju DCA preko daljšega obdobja prihajalo do periferne nevropatije, ni moč z gotovostjo določiti, ali je do tega prišlo zaradi zdravila, ali pa zaradi razvoja bolezni.

DCA kot metabolična terapija za miokardno ishemijo in odpoved
Klinične raziskave
American Heart Journal. 134(5 (Part 1)):841-855, November 1997.
Bersin, Robert M. MD; Stacpoole, Peter W. PhD, MD
Abstraktno:
Članek daje vpogled v farmakološke učinke DCA, ki aktivira mitohondrijski kompleks encima pyruvate dehydrogenase v srčnem tkivu in prednostno obravnava aerobno oksidacijo ogljikovih hidratov, pred maščobnimi kislinami. Farmakološke učinke DCA so primerjali z drugimi načini, ki naj bi tudi imeli terapevtske učinke na spremenjen energijski metabolizem srčne mišice. Čeprav je preizkus trajal premalo časa, da bi lahko imel pravo veljalvnost, je moč sklepati, da je uživanje DCA varno ter da lahko pomembno vpliva na učinkovitost energijske presnove v primerih, ko je dostopnost do kisika omejena.
Summary & Viewpoint
Commentary, by
Jim Tassano:

DCA je zdravilo, ki se ga ne da patentirati. Je učinkovit, je poceni in mnogo varnejši kot vse standardne kemoterapije. To je še ena snov izmed mnogih, ki se jih ne da patentirati, lahko pa nam podaljša ali pa reši življenje, pri tem pa naša družina ne bo prišla na beraško palico. Če se nečesa ne da patentirati, to pomeni, da noben posameznik ali podjetje ne more imeti pravic do njegove uporabe.
Seveda smo morali biti mnogo bitk, da smo DCA ponesli v svet. Raziskovalci z Univerze v Alberti so se z nami bojevali od samega začetka. Odvetnik, ki je povezan z njimi, mi je pisal in je našo spletno stran DCAsite.com poimenoval "kriminalno spletno stran". S ponosom so priznali, da so bili vmešani v ukinitev te spletne strani.

Večina zdravnikov noče imeti ničesar skupnega z DCA. S strani bolnikov in njihovih svojcev vseskozi poslušam, kako ga zdravniki zavračajo, včasih celo z jezo. O DCA nočejo nič slišati. Ali pa izjavijo, da bi v primeru, če bi bolnikom pomagali v zvezi z DCA, izgubili službo.
"Oracle" mi je sporočil, da so mu prepovedali udeležbo na univerzitetni spletni klepetalnici, ker je v njej govoril o DCA-ju.
FDA noče pomagati. Njen sistem odobritve zdravil temelji na patentih in profitu. Sistem, ki bi dovoljeval uporabo zdravil, ki se jih ne da patentirati, ne obstaja. Katero podjetje bi tvegalo na stotine milijonov dolarjev za nekaj, ki ima malo možnosti, da bo dobilo dovoljenje za njegovo uporabo in kar si ne more prilastiti? Tudi od vlade se ne moremo obetati, da bo namenila finančna sredstva za pridobitev dovoljenja za uporabo DCA-ja, saj bi v takem primeru prišla v navzkriž z interesi zasebnega podjetništva.
Farmacevtska podjetja si ne želijo, da bi ljudje uporabljali DCA, kofein, vitamin B1 in citronsko kislino za zdravljenje raka. Ne moremo jim zameriti, saj bi v primeru, da se DCA izkaže kot najpomembnejše zdravilo za raka, izgubili pravo bogastvo. To bi bila katastrofa za njihov posel in za industrijo raka, ki samo v ZDA znaša preko 100 milijard dolarjev na leto. Prav zdaj farmacevtska industrija bije vojno proti prehranskim dodatkom. Vsekakor si ne želijo, da bi imeli ljudje dostop do sestavin, ko je to DCA, ki nas na mesec stane zgolj 20-30 dolarjev.
Kongres noče pomagati. Farmacevtska industrija prispeva denar za predvolilne kampanije, z lobisti je preplavila Washington in mnogim politikom ponuja zagotovljeno službo, ko bo nekoč potekel njihov mandat. V Washingtonu denar žvenketa in najglasnejši je tisti od farmacevtskih lobistov.
Kljub desetletjem raziskav in nam nepredstavljivih vsotah denarja, je smrtnost večine vrst raka še vedno tako visoka kot l.1930. Diagnoza rak je praktično še vedno smrtna obsodba, poleg tega pa tudi pomeni trpljenje tako v fizičnem kot tudi finančnem smislu. Naveza FDA- farmacija se je izkazala za zelo neuspešno pri zdravljenju raka.
Pred nami ni lahka naloga - družba mora pričeti z akcijo.

Beri naprej >> prva stran >> zadnja stran

 

 

>DOMOV<